Anasayfa

Bahai anlayışına göre; insanın gerçeği onun ruhudur ve ruhun cinsiyeti yoktur. Kadın erkek eşitliği toplumun yararı için sadece ulaşılması arzu edilen bir ideal veya hayal değildir; insanın varoluşu ile ilgili temel bir gerçektir ve insanlık tarihinin şu aşamasında kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Bahailere göre küresel refah ve toplumsal ilerleme için kadın ve erkek arasında tam eşitliğe ulaşmak en önemli önceliklerden ve acil ihtiyaçlardan biridir.

 

Erkekler ve kadınlar, dünyadaki yaşamlarının bazı yönlerini inkâr edilemeyecek bir şekilde etkileyen fiziksel farklılıklar gösterirler. Fakat özleri itibariyle kadınlar ve erkekler farksızdır çünkü insanı insan yapan şey- yani insanın özünde var olan yüce yaratılış ve asillik- ne kadın ne de erkektir.

Peki cinsiyet eşitliği, insan gerçeğinin bir boyutu olmasına rağmen acaba neden uygulamada yoktur?