Sitenin Amacı

Ülkemizde ve dünyada kadın erkek eşitliğinin toplumun her seviyesinde hayata geçirilmesi için çabalayan birçok değerli kişi ve kurum vardır ve bu çabalar sayesinde kadının yıllardır mahrum edildiği konuma yükselebilmesi için birçok ilerlemeler kaydedilmiştir.

Uluslararası Bahai Toplumu da benzer şekilde 170 yılı aşkın bir süredir kadın erkek eşitliğine olan inancını uygulamaya gayret etmiştir. Zira Bahailerin nihai amacı evrensel barışın kurulmasıdır ve bunun ilk ve öncelikli koşulunun, kadınlarla erkeklerin toplumun her alanında eşit hak ve fırsatlara sahip olması ve kadın ile erkek arasında hiçbir ayrımın olmadığının anlaşılması ve kabullenilmesi olduğuna inanırlar. Bahailer bu prensibe olan bağlılıklarını kendi bireysel yaşamlarında, ailelerinde, iş yerlerinde, bulundukları kurumlarda ve toplumlarında yansıtmaya her zaman çalışmıştır ve uzun yıllar sürmüş olan bu deneyimden birçok öğrenmeler, içgörüler ve anlayışlar elde etmişlerdir. Bu site ile amacımız, milli ve uluslararası seviyede yapılan kadın erkek eşitliği diskuruna kavramsal bir katkı sunacak olan öğrenmelerimizi ve anlayışlarımızı paylaşmaktır.

Türkiye Bahai Toplumu hakkında daha fazla bilgi almak için milli web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

www.bahaitr.org

İnsanlık dünyasının iki kanadı vardır; biri erkek öbürü ise kadındır. İki kanat eşit olmayınca kuş uçamaz. Eğer kanatların biri zayıf olsa, uçuş imkânsızdır.

-Bahai Yazıları