Bahai Uluslararası Toplumu Addis Ababa Ofisi, İklim Krizinin Kadınlar Üzerindeki Orantısız Etkisine Dikkat Çekiyor

Posted Posted in Dünyadan

BIC ADDİS ABABA – Bahai Uluslararası Toplumu (BIC) Addis Ababa Ofisi tarafından yakın zamanda düzenlenen bir forum, iklim krizinin kadınlar üzerindeki orantısız etkisini irdeleyerek iklim değişikliğine yanıt vermede kadın ve erkek eşitliği ilkesine vurgu yaptı. Emory Üniversitesinde Uluslararası Çevre Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet profesörü ve Bahai toplumunun bir üyesi olan Atieno Mboya, “İklim değişikliği, büyük […]

Aile, değişimin doğuş merkezi: Hindistan’da yeni bir eşitlik kültürünü beslemek

Posted Posted in Dünyadan

YENİ DELHİ – Adalet, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte, gerçek eşitliğin sağlanması zordur ve insani uğraşların tüm alanlarında kadınların erkeklerle eşit katılımının önünde duran engellerin kaldırılmasını gerekli kılacaktır. Hindistan Bahai Toplumu Halkla İlişkiler Ofisi, tüm insanların kadın erkek eşitliği evrensel ilkesini uygulayabileceği bir hareket alanının aile olduğunu belirtmektedir. Halkla İlişkiler Ofisinden […]

Bahai Uluslararası Toplumu New York Ofisi’nin Düzenlediği Forum, Kadınların İklim Hareketindeki Kritik Rolünün Altını Çiziyor

Posted Posted in Dünyadan

BIC, NEW YORK —  Bahai Uluslararası Toplumu (BIC) New York Ofisi, dünyanın dört bir yanından üye devletlerin temsilcilerini, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarını, sivil toplum aktörlerini ve Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliklerini iklim krizine yanıt vermede kadınların nasıl benzersiz bir konumda olduklarını araştırmak ve incelemek üzere kısa süre önce bir araya getirdi. BIC temsilcilerinden Saphira Rameshfar, […]

Dirençliliğin Temeli – Bir Eşitlik Kültürünün Katalizörü Olarak İklim Krizi

Posted Posted in Türkiye

Bu sene 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun ana teması iklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi olarak ilan edilmiştir. Komisyonun 66. Oturumuna Bahai Uluslararası Toplumu’nun sunduğu bildiride iklim krizi, bir eşitlik kültürünün katalizörü olarak […]

Kadın Erkek Eşitliğini Güçlendirmede Sözün Gücünden Yararlanmak

Posted Posted in Türkiye

“Tatlı dil insan kalbini çeken bir mıknatıstır, tatlı dil ruhun gıdasıdır, kelimeleri mana ile donatır, hikmet ve irfan nurunun çeşmesidir.” Dil günlük hayatımızda bir iletişim aracı olmanın ötesinde, derin bir tarihsel geçmişe ve aynı zamanda bugünü ve geleceği inşa etmede büyük öneme sahip, yaşatan ve yaratan bir olgudur. O halde, yapıcı bir güç olarak hizmet edebilme […]

Kadın Erkek Eşitliği Merceğinden Bakan Bir Medya

Posted Posted in Türkiye

Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği, 4 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda düzenlediği yuvarlak masa toplantılarına bir yenisini ekledi. Kadın erkek eşitliği merceğinden bakan bir medya toplumu nasıl şekillendirebilir? sorusu konu edilen toplantıda, medya alanında tecrübeli 2 panelist ile çeşitli STK, kurum ve farklı meslek gruplarından 26 katılımcı yer aldı. Oldukça uzun yıllardan bu yana […]

gender equality

Cinsiyet Eşitlikçi Küresel Yönetime Doğru: Kültürün Rolü

Posted Posted in Türkiye

Suzan Karaman Kadın erkek eşitliği insan varoluşuna dair temel bir gerçektir. Daha etkili ve ilkeli bir küresel düzen ise bu gerçeği, gerçekliğe dönüştürmeye bağlıdır. Ancak bunu yapmak, çetin bir meydan okuma olagelmiştir. A Governance Befitting* başlıklı bildiride şöyle yazar: “Uluslararası toplumun kendini inşasına adadığı, örneğin, şiddet ve yozlaşmanın yerini barışa ve iyi yönetime bıraktığı ve […]

Hz. Abdülbaha’nın kadın erkek eşitliğine katkıları vefatının 100. yıldönümünde ilham kaynağı oldu

Posted Posted in Türkiye

Allah’ın yaratılışta niyetlenmediği bir ayrımı yapmak cehalettir ve batıl inançtır. Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği, 19 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda, Hz. Abdülbaha’nın vefatının yüzüncü yıldönümü onuruna düzenlediği               Hz. Abdülbaha’nın Kadın Erkek Eşitliğinin İlerletilmesindeki Evrensel Çalışmaları konulu anma toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Toplantıya kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalar yürüten […]

Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesinde Medyanın Rolü Nedir?

Posted Posted in Türkiye

Bahai yazılarında geçen “Basın cihanın aynasıdır” sözü ne anlama gelmektedir? Bir araç olarak medya ne şekilde yapıcı veya yıkıcı bir güç olarak hizmet eder? Kadın erkek eşitliği merceğinden bakan bir medya, toplumu nasıl şekillendirebilir? Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği uzun bir süredir odaklanmış bulunduğu kadın erkek eşitliği  diskur alanında çalışmalar sürdürmektedir. Temsilcilik belirli aralıklarla, […]

Hz. Abdülbaha’nın Kadınların İlerlemesine Yönelik Çağrısı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Konferansına İlham Veriyor

Posted Posted in Türkiye

BARAKA, DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ — Baraka ve çevresinden 2,000’den fazla kadın, erkek, genç, çocuk, bölgede yaşayan Bahai toplumunun toplumsal gelişmeye yönelik onlarca yıllık çabalarıyla elde edilmiş olan kadınların ilerlemesine ilişkin içgörülerin bir yansımasını yapmak için yakın zamanda bir araya geldi. Katılımcılar, kadınların tam katılımını teşvik eden toplum kurma aktivitelerini yoğunlaştırmak için planlar yaparken Hz. Abdülbaha’nın […]