Vizyon

Toplumda kadın erkek eşitliğini hayata geçirmek, insanlığın ilerlemesi için yaşamsal öneme sahip olan ve birçok insanın zihnini meşgul edip çabalarını yönlendiren bir konudur. Küresel refah ve toplumsal ilerleme için kadın ve erkek arasında tam eşitliğe ulaşmak en önemli önceliklerden ve acil ihtiyaçlardan biridir. Kadınlar ve erkekler arasında eşitliği reddetmek, dünya nüfusunun yarısına uygulanmış bir adaletsizliktir ve bu durum, aileden iş hayatına, sosyal ortamımıza, siyasete ve nihayetinde uluslararası ilişkilere yansımaktadır. Bu adaletsizliği ahlaki, etik, biyolojik veya herhangi başka bir temele dayandırmak mümkün değildir. O halde ancak kadınlar, toplum yaşamının her alanına tam ve eşit bir şekilde dâhil oldukça barış ve refahın ortaya çıkabileceği ahlaki ve psikolojik bir ortam yaratılmış olacaktır.

Kadın erkek eşitliği toplumun yararı için sadece ulaşılması arzu edilen bir ideal veya hayal değildir; eşitlik, insanlığın bugünkü olgunluk çağında kaçınılmazdır. Fakat amacımız sadece kadınların bugünkü sosyal düzen içerisinde toplum işlerine katılması için yer açmak ile sınırlı olamaz. Aksine kadınlar ve erkekler, sevgi, birlik, barış ve ortak refah ile nitelendirilen yeni bir sosyal düzen inşa etme yolunda herkesi kapsayan ve herkeste var olan yapıcı ve ruhani prensipleri uygularken omuz omuza çalışmalıdırlar. Kadın erkek eşitliğini ilerleten ve birlik ve adaleti destekleyen sosyal kurumlar kurmak ve toplumsal uygulamalar geliştirmek, insanların kalplerinde ve akıllarında ve toplumun yapısında büyük değişimler gerektirecektir.

Hiç kuşkusuz eşitlik ilkesini ilerletmede; dünyanın her tarafındaki farklı sosyal alanlarda hareket eden pek çok birey ve grubun katkıları vasıtasıyla, yıllar boyunca dünyada ve ülkemizde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Yine de, kadınlara erkeklerle tam eşitlik sağlamak için gösterilen bu çabalara rağmen önümüzde halen pek çok güçlükler bulunmaktadır. Bu güçlüklerin üstesinden gelip ülkemizde ve tüm dünyada kadın erkek eşitliğini ilerletmek için hep birlikte çalışıp işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyoruz.

Kadın ve erkek arasındaki eşitliğin gerçekliği tam olarak tesis edilip elde edilmediği sürece insanlığın en üst seviyedeki toplumsal gelişimi mümkün değildir.

-Bahai Yazıları