“Ancak kadınlar insani uğraşların tüm
alanlarında tam ortaklığa kabul edildiğindedir ki
uluslararası barışın
ortaya çıkabileceği ahlaki ve
psikolojik ortam yaratılmış olacaktır.”


-Bahai Yazıları