Dünyadan

Bahai Uluslararası Toplumu Addis Ababa Ofisi, İklim Krizinin Kadınlar Üzerindeki Orantısız Etkisine Dikkat Çekiyor

BIC ADDİS ABABA - Bahai Uluslararası Toplumu (BIC) Addis Ababa Ofisi tarafından yakın zamanda düzenlenen bir forum, iklim krizinin kadınlar üzerindeki orantısız etkisini irdeleyerek iklim değişikliğine yanıt vermede kadın ve erkek eşitliği ilkesine vurgu yaptı.

Emory Üniversitesinde Uluslararası Çevre Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet profesörü ve Bahai toplumunun bir üyesi olan Atieno Mboya, “İklim değişikliği, büyük ölçüde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri de dâhil olmak üzere, mevcut sosyo-ekonomik eşitsizliği arttırıcı bir etken olarak kabul ediliyor,” demiş ve ardından, çevresel bozulmanın, sosyal, ahlaki ve manevi sonuçlarını dikkate almadan, hayata tamamen materyalist bir yaklaşım göstermenin bir sonucu olduğunu söylemiş, sözlerini şu şekilde sürdürmüştür: “Yasama ve yasal süreçler cinsiyet eşitliğini teşvik etmede kritik olsa da, daha büyük mesele varlıkbilim ve kendimizi nasıl insan olarak gördüğümüzdür.”

“Kendimizi insan olarak nasıl görüyoruz? Gerçekliğimiz nedir? Biz sadece maddi, bencil varlıklar mıyız?” sorularını yöneltirken, medeniyetin ilerlemesiyle ilgili Bahai öğretilerine de atıfta bulunarak, “Ruhani bir gerçekliğimiz var, cinsiyeti olmayan bir ruh. Dünyada bu bakış açısıyla faaliyet göstermek, cinsiyet eşitliğini ve doğayla uyumu teşvik eden yeni değerleri, yeni sosyal normları ve yeni kurumsal düzenlemeleri benimsememizi sağlayabilir,” sözleriyle konuşmasını noktalamıştır.

BIC forumunun katılımcıları: BIC Addis Ababa Ofisi'nden Solomon Belay (sol üst); Emory Üniversitesi'nde Uluslararası Çevre Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet Profesörü Atieno Mboya (sağ üst); Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Kalkınma Roma Merkezi Direktörü Musonda Mumba (sol alt) ve Kadın Liderler Kampanyası'nın Kurucusu ve Başkanı Amr Hassan (sağ altta).

Bu bağlamda katılımcılar, yağış düzenlerindeki değişikliklerin neden olduğu gıda güvenliğindeki aksamalar ve çevresel bozulmanın neden olduğu göçler gibi iklimle ilgili sorunların kadınları erkeklerden daha fazla nasıl etkilediği konusunu incelediler.

Dr. Mboya, erkeklerin ailelerine daha iyi koşullar yaratmak için kırsal alanlardan göç etmelerinin kadınlar üzerinde nasıl daha fazla emek harcama zorunluluğu oluşturduğunu ve bunun da “Zamanı doğru harcama konusunda kadınların üzerinde artan bir baskı oluşturduğu, çocuk bakımı ve yemek hazırlama için daha az zaman kaldığı ve kız çocuklarının eğitimlerinin de annelerine yardım ettiklerinde kesintiye uğruyor olması,” anlamına geldiğini söylemiştir.

Göç konusu bir etken olmasa bile, kadınlar için toplumsal alanda belirlenmiş kurallar ve ekonomik statünün yarattığı daha az iş fırsatları gibi cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle, iklim değişikliği hâlâ kadınlar üzerinde erkeklerden daha büyük olumsuz bir etkiye sahiptir.

Katılımcılar, bu mücadelelere rağmen, Afrika’daki kadınların iklim eyleminin ön saflarında yer aldıklarını belirttiler.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Kalkınma Roma Merkezi Direktörü Musonda Mumba, "Biz çok şey yapıyoruz. Birilerinin gelip bizi kurtarmasını beklemiyoruz,” ifadesini kullanmıştır.

Dr. Mumba, ayrıca, Sahel bölgesi, Mali ve Güney Afrika’da bu bölgelerde tabanda iklim eylemini koordine eden yeni bir çevreci kadınlar ağından bahsederken bu girişimin, Afrika’daki kadınların çevresel meydan okumaları azaltmak için yaptıkları sayısız eylemin bir örneği olduğunu söyledi.

Dr. Mboya, konuşmasının ilerleyen bölümünde iklim değişikliği konularının “toplumsal gelişmeyi teşvik etmek için insan kapasitesinin kilidini açmaya muktedir” yeni yaklaşımlar ve toplum yaşamı modelleriyle ele alınması gerektiğini vurguladı. Çevresel bozulmayı azaltmak istiyorsak, bunun doğa ile etkileşime girdiğimizde insan olarak bizim tarafımızdan alçakgönüllülük gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Bu forum, COP27 olarak bilinen 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Addis Ababa Ofisi tarafından düzenlenen bir dizi görüşmenin parçası olarak gerçekleşti ve BIC’nin iklim değişikliği ve kadın erkek eşitliği konusundaki diskurlara katkısının bir bölümüdür.

Bu forum, BIC Addis Ababa Ofisi'nin çevre konusundaki diskurlara katkıda bulunmak için devam eden çabalarının bir parçasıdır. BIC Ofisi'nden Solomon Belay (soldan ikinci), Haziran 2021’de Dünya Çevre Günü’nde bu Ofis tarafından düzenlenen bir etkinlikte dini ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte görülüyor.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1614/

Bu yazıyı paylaşmak için: