Yayınlar

 

Bildirgeler

 

Aşağıdakiler Bahai Uluslararası Toplumu, Birleşmiş Milletleri Ofisi’nin kadının gelişimi ve cinsiyet eşitliği ile ilgili yayınladıkları bazı bildirgelerdir. Daha fazla bilgi için Bahai Uluslararası Toplumu’nun (Baha’i International Community) ilgili Web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Refaha Doğru - Mart 2017 

01 Şubat 2015 tarihli bildirge
15 Kasım 2012 tarihli bildirge
22 Şubat 2011 tarihli bildirge
02 Temmuz 2006 tarihli bildirge

 

Toward Prosperity - March 2017 (ingilizce)
1 Şubat 2015 tarihli bildirge (ingilizce)

15 Kasım 2012 tarihli bildirge (ingilizce)

22 Şubat 2011 tarihli bildirge (ingilizce)

2 Temmuz 2006 tarihli bildirge (ingilizce)

 

Mesajlar

 

Özel günlerde Türkiye Bahai Toplumu adına birçok bakan, sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve yazarla paylaşılan mesajlar.

Dünya Kadınlar Günü – 2013
Dünya Kadınlar Günü – 2014
Dünya Kadınlar Günü – 2015
Dünya Kadınlar Günü - 2018
Dayanışma ve Mücadele Günü – 25 Kasım 2015
Dayanışma ve Mücadele Günü – 25 Kasım 2016

 

Makaleler

 

Türkiye Bahai Toplumu’nun çeşitli vesilelerle hazırladığı makaleler.

Yoksulluğu Eritmede Kadın İşgücü ve Din – Mart 2016


“Kadınların ilerleyişi ve yetkinliğindeki eksiklik, eşit eğitimin ve fırsatın yokluğundan kaynaklanmıştır. Eğer kadına bu eşitlik tanınsaydı, hiç şüphe yok ki kabiliyet ve kapasitede erkeğin dengi olacaktı.”


-Bahai Yazıları