“Kadınların ilerleyişi ve yetkinliğindeki eksiklik, eşit eğitimin ve fırsatın yokluğundan kaynaklanmıştır. Eğer kadına bu eşitlik tanınsaydı, hiç şüphe yok ki kabiliyet ve kapasitede erkeğin dengi olacaktı.”


-Bahai Yazıları