Dünyadan

Barış içinde bir arada yaşamak ancak kadınların tam katılımı ile mümkündür.

SOUSSE, Tunus — Barış içinde bir arada yaşamamız yolunda önümüze çıkan kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklere nasıl yaklaşmalıyız? Kadınların daha da ilerlemesinin önünde duran kültürel engellerin ne şekilde üstesinden gelebiliriz?

Tunus Bahai Toplumu temsilcisi Mohamed Ben Moussa geçen hafta Sousse’de düzenlenen kadınların gelişimi üzerine bir konuşmada, “Ülkemizde bu gibi başlıca sorunlar olmasına rağmen, bu konular üzerinde çok az fikir birliği mevcuttur” ifadesini kullanmıştır.

Ülkedeki Bahai Toplumunca organize edilen toplantı, aralarında dini liderler ve sivil toplum liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi, her sosyal sınıftan insanın toplumlarının gelişimine dair fikir paylaşımı yapıp anlayış geliştirmek için buluştuğu Tunus’ta ortaya çıkan yeni bir tür forum olan ‘kültürel kafe’de” bir araya getirdi.

Barış içinde bir arada yaşamak ancak kadınların tam katılımı ile mümkündür - 03
Katılımcılar insanlar arasında, özellikle de kadın ve erkek arasında, hayatın her alanında işbirliğine dayalı yeni bir kültürün ortaya çıkması için gerekli olan sosyal yapılar, yeni düşünce ve davranış biçimlerine dair sorular üzerinde meşveret ettiler.

“Ülkemiz kadınların gelişimi konusunda Arap ülkeleri arasında bir örnek teşkil etmektedir” diyen Bay Ben Moussa sözlerini, “ancak yine de birçok insan bu konuda bir duraklama noktasına geldiğimizi düşünmektedir. Ülke kanunlarımız bu konuda gelişmiştir, fakat kültürümüzün de aynı şekilde gelişmesi çok önemlidir. Aile yapıları, erken yaştan itibaren çocukların ne şekilde yetiştiği ve tüm insanlar arasında, özellikle de kadınlar ve erkekler arasında, hayatın tüm alanlarında işbirliği kültürünü nasıl teşvik edeceğimiz konularının dikkatle muhasebesini yapmalıyız” şeklinde sürdürmüştür.

Kadınların gelişimi konusu son yıllarda yeni bir oluşum olarak oldukça önem kazandı ve kadınlar için daha koruyucu yasal değişiklikler tesis edildi. Hristiyan, Müslüman, Yahudi ve yerli Berberi halkı gibi farklı grupların temsilcileri birlikte var olmanın ancak kadınların da toplum yaşamına tam katılım sağladığında mümkün olacağına dair sohbete katkıda bulundu

Berberi kültürel organizasyonu yöneticisi Sahar Dely “Kadınlar her alanda bastırılıyorlar. Baskıcı kısıtlamalar dinsel, ırksal ve kültürel farklılıklar gibi diğer konularla da bağlantılıdır” ifadesini kullanmıştır.
Bayan Dely toplumda kadına yönelik şiddeti mazur gösteren basmakalıp inanışlara değinmiş, kadınların özgürlük hareketinde Bahai kadın kahraman olan Hz. Tahire de dâhil olmak üzere geçmişteki kadın liderlerin hikâyelerinden alıntılar yapmış ve onlara yönelik tutumlar değiştiği takdirde kadınların birçok şeyi başarabileceğini dile getirmiştir. Bayan Dely, “Bugün bizler gerçekleştirilebilecek herhangi bir yasal değişiklikten önce kültürel meseleleri ele almayız. Tunusluların kolektif imgeleminde bir değişiklik olmadığı takdirde kadınların toplumdaki rolünde de bir değişim olmayacaktır” diyerek sözlerini noktalamıştır.

Barış içinde bir arada yaşamak ancak kadınların tam katılımı ile mümkündür - 04
Kadınların gelişimine dair diskura katkı olarak Tunus Bahai Toplumunca hazırlanmış kısa film Sousse’de yakın zamanda gerçekleşen etkinlikte gösterildi.

Ayrıca toplantıda Hz. Bahaullah’ın kadın erkek eşitliği öğretilerinden ilham alan kısa bir film de gösterildi. Kadınların gelişimine dair diskura katkı olarak Tunus Bahai Toplumunca hazırlanmış kısa film ülkede toplumsal gelişim için on yıllardır süren çabaların yanı sıra Hz. Tahire’nin hikâyesini de anlatıyor.

Barış içinde bir arada yaşamak ancak kadınların tam katılımı ile mümkündür - 05

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1381/

Bu yazıyı paylaşmak için: