Dünyadan

Kadınların güçlendirilmesine dair daha geniş bir anlayış keşfetmek.

New York - ABD

Bahai Uluslararası Toplumu yayınladığı yeni bir bildirgede, kadınların güçlendirilmesine dair daha geniş bir anlayışın zamanının artık geldiğini öne sürmektedir. Kadınların güçlendirilmesine ilişkin diskur, çok önemli olsa da, sadece kadınların toplumun ekonomik hayatına dâhil olmalarıyla ilgilenmenin ötesine taşınmalı ve dünyanın gelişimi için kadınların engin potansiyellerinin serbest bırakılmasıyla ilgilenmelidir.

BIC tarafından yayınlanan bildirgede şöyle yazmaktadır: “Şüpheden özgüvene, sessizlikten sese, pasiflikten harekete uzanan yol sadece emek pazarına girme ya da şu veya bu şekilde bir küresel üretim zincirine dâhil edilme olarak anlaşılamaz. Kapasite geliştirme, insan varlığının tüm yönleriyle -ekonomik yönü kadar toplumsal, zihinsel, kültürel, ruhani ve ahlaki yönleriyle- ilgilenmelidir.”

“Salt Ekonominin Ötesinde: Güçlendirmenin Köklerine dair Ahlaki bir Sorgulama” başlıklı bildirge, Birleşmiş Milletlerin her yıl düzenlenen 62. Kadının Statüsü Komisyonu için hazırlandı. Komisyon, dünyanın her yerindeki 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü kutlamalarının hemen ardından bugün başladı.

Kadınların güçlendirilmesine dair daha geniş bir anlayış keşfetmek - 02

Bu yılki Komisyon kırsal kesimdeki kadınların güçlendirilmesi temasına odaklanmaktadır. BIC bildirgesi, kendi toplumlarında ve geniş toplumda sosyal dönüşümle meşgul olan, dünyanın her yerindeki çeşitli ortamlardaki kadınların içgörülerinden yararlanarak bu temaya vurgu yapmaktadır.

Başlıca tavsiyelerinden biri olarak bildirge, eğitim sistemlerinin kadınların tüm potansiyellerini serbest bırakacak ve “kendi toplumlarına ve geniş toplumlarına hizmet etme kabiliyetlerini” geliştirmelerinde kadınlara yardımcı olacak biçimde yeniden şekillendirilmesinin gerekli olduğunu savunmaktadır. Dünya çaplı Bahai toplumunun deneyiminden istifade ederek, güçlendirildiklerinde ve toplumlarının dönüşümüne birçok farklı seviyelerde katkıda bulunduklarında, geçmişten kalan cinsiyet ikilemlerine ve “kadın ve erkeğin oynadığı roller hakkındaki kalıtsal varsayımlara” meydan okuyarak kadınların daha görünür olduklarını öne sürmektedir.

Bildirgede şöyle yazmaktadır: “Dünya çapında kadın ve erkeğin omuz omuza karşılıklı saygı duyulan ortaklar olarak çalıştığı birçok örnek vardır.”

Kadınların gelişimini, bir bütün olarak toplumun gelişimi bağlamında daha geniş bir bakış açısıyla ele alan bildirge, birkaç önemli sorunun cevabını keşfetmeye çalışmaktadır.

Bildirgede şu sorular yer almaktadır: “Kadının Statüsü Komisyonunun önünde bulunan bir konu, işe yarayan şeyin tekrarlanmasıdır. Kadın ve erkeğin, birlikte ve neşe içinde, ortak yarara katkıda bulunduğu bir kültür, bir toplumdan diğerine nasıl inşa edilebilir?”

“Sadece birkaç pilot programda ya da bir fon döngüsü sürecinde değil süresiz olarak geleceğe yönelik ve tüm dünyada, yerel toplumlarda neleri başarmak mümkündür?” Bildirgeye göre böylesi soruları ve çözümlerini incelemek küresel bir öğrenme sürecine katkı sağlayacaktır ve bu süreç, insanlığın kolektif ilerlemesini mümkün kılacaktır.

Kadının Statüsü Komisyonu 12-23 Mart 2018 tarihlerinde devam edecektir.

Bildirgenin orijinali: https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/status_of_women_final.pdf

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1243/

Bu yazıyı paylaşmak için: