Dünyadan

Bahai Uluslararası Toplumu yeni bir film yayınladı: “Cinsiyet Eşitliğinin Ruhuna Bir Bakış”

Bahai Uluslararası Toplumu tarafından hazırlanan kadın erkek eşitliği temalı Cinsiyet Eşitliğinin Ruhuna Bir Bakış filminin galası, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı’nın 25. Yıldönümüne denk gelen günde yapıldı.

BAHAİ ULUSLARARASI TOPLUMU, NEW YORK – Bahai Uluslararası Toplumu tarafından yapılan cinsiyet eşitliği temalı uzun metrajlı filmin galası bugün Birleşmiş Milletler yetkilileri, üye devletlerin elçileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplumsal aktörlerin katıldığı bir toplantı öncesinde sanal gösterim olarak yapıldı.

Bahai Uluslararası Toplumu Temsilcisi Saphira Rameshfar galada yaptığı konuşmada: “Film; dünya genelinde farklı ülkelerdeki Bahai toplum kurma çabalarından esinlenilen örneklerden yararlanarak, halk tabanı seviyesinde kadın erkek eşitliğine dair gelişmeleri ve bu gelişmelerin Birleşmiş Milletlerde gerçekleşen görüşmelerle bağlantısını inceliyor.” demiştir.

Bahai Uluslararası Toplumu tarafından hazırlanmış olan film, 1995’te Dördüncü Dünya Kadın Konferansından doğan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı’nın 25. Yıldönümünü simgelemekte ve deklarasyonda belirtilen cinsiyet eşitliği amaçları doğrultusunda kaydedilen gelişmeler üzerine yansıma yapmaktadır.

Bahai Uluslararası Toplumu Yeni Bir Film Yayınladı: “Cinsiyet Eşitliğinin Ruhani Doğasına bir Bakış”
Bahai Uluslararası Toplumu tarafından hazırlanmış olan film, dünya genelindeki çeşitli toplumlarda cinsiyet eşitliği alanındaki gelişmeleri incelemektedir.

Filmin ana teması, kadın erkek eşitliği ile ilgili Bahai prensibidir. Bayan Rameshfar, “İnsanı insan yapan öz, yani ruh, ne kadın ne de erkektir. Anlam arayışı, amaç ve toplum arayışı, sebat etme ve sevme kapasitesi cinsiyete bağlı değildir. Bu, toplumun her yönünün düzenlenmesinde derin imaları olan bir prensiptir,” diyor.

Bahai Uluslararası Toplumu Yeni Bir Film Yayınladı: “Cinsiyet Eşitliğinin Ruhani Doğasına bir Bakış”
Bahai Uluslararası Toplumu Temsilcisi Bani Dugal (solda), 1995’te Bahai Uluslararası Toplumu Baş Temsilcisi olarak Dördüncü Dünya Kadın Konferansında sivil toplum kuruluşlarının katıldığı büyük çaplı bir oturuma başkanlık eden Mary Power ile birlikte … Sağda ise Bahai Uluslararası Toplumu Temsilcisi Saphira Rameshfar görülmektedir.

Bahai Uluslararası Toplumu Birleşmiş Milletler Baş Temsilcisi Bani Dugal film hakkındaki görüşlerini, “1995’teki Pekin Deklarasyonundan beri cinsiyet eşitliğini besleyen koşulları sağlamaya dair çok şey öğrenildi,” şeklinde dile getirmiştir. Önümüzdeki 25 yıl boyunca hangi engel ve aksaklıklar ortaya çıkarsa çıksın, kadın ve erkeklerin eşit olduğu gerçeğine dair insanlığın bilincindeki uyanış asla kaybolmayacaktır.”

Bahai Uluslararası Toplumu, Cinsiyet Eşitliğinin Ruhuna Bir Bakış’ta vurgulanan konular üzerine derin tartışmaları teşvik etmek için bir kaynak olarak ek röportaj videolarının olduğu ve filmin tamamının yayınlandığı özel bir web sitesi hazırladı. Filmin altyazılı versiyonları yakında Arapça, Fransızca, Çince, Farsça, Rusça ve İspanyolca olarak hazır olacak.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1485/

Bu yazıyı paylaşmak için: