Türkiye

Hz. Abdülbaha’nın kadın erkek eşitliğine katkıları vefatının 100. yıldönümünde ilham kaynağı oldu

Allah’ın yaratılışta niyetlenmediği bir ayrımı yapmak cehalettir ve batıl inançtır.

Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği, 19 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda, Hz. Abdülbaha’nın vefatının yüzüncü yıldönümü onuruna düzenlediği               Hz. Abdülbaha’nın Kadın Erkek Eşitliğinin İlerletilmesindeki Evrensel Çalışmaları konulu anma toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Toplantıya kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalar yürüten aktörlerin yanı sıra Bahai toplumundan inananlar ve farklı disiplinlerde toplumsal çalışmalar yürüten konuklar katılmıştır.

Toplantının ilk yarısında konuşmacılar öncelikle Hz. Abdülbaha’nın Şahsiyeti ve yaşamından söz etti. Daha sonra Bahai vizyonuna göre eşitlik ilkesi hakkında bazı açıklamalarda bulundular. Ardından Hz. Abdülbaha’nın Bahai Dini’nin öğretilerinin Mükemmel Örneği ve Yetkili Yorumcusu olarak, yaşadığı dönemde kadınlara önemli görev ve sorumluluklar vermek yoluyla bu ilkenin ilerletilmesine yaptığı katkılara dair paylaşımlar yaptılar. Ayrıca, Zincirleri Kırmak: İran'daki Kız Okullarının Hikâyesi başlıklı Hz. Abdülbaha ve Hz. Tahire’nin İran’da kadın hareketine öncülük edişlerini anlatan kısa animasyon filmin gösterimi de yapılmıştır.

“Bahai Dini’nin Tanrı Mazharı olan Hz. Bahaullah, Vasiyetnamesinde, Kendisinden sonra dünya Bahai toplumunun yönelmesi gereken kişi olarak oğlu Hz. Abdülbaha’yı açıkça tayin etmiştir. Hz. Abdülbaha yalnızca yaşadığı dönemde başarmış olduklarıyla değil, aynı zamanda, dinler tarihi içinde sahip olduğu eşsiz makam nedeniyle de müstesna bir yere sahiptir. O, Hz. Bahaullah’ın Ahdinin Merkezi, Hz. Bahaullah’ın sözlerinin yanılmaz, yetkili Yorumcusu ve Babasının Öğretilerinin mükemmel Örneğidir. Asıl ismi ‘Abbas’ olmasına rağmen O, ‘Baha’nın Kulu’ anlamına gelen Abdülbaha ismiyle anılmayı ve çağrılmayı tercih etmiştir. Hz. Abdülbaha, 28 Kasım 1921’de vefat etmiştir ve bu nedenle Kasım 2021’den başlayarak bir yıl sürecek olan bu bir dönem çok özel bir öneme sahiptir.”

Toplantının başında Hz. Abdülbaha’ya dair yukarıda geçen kısa bilgiler paylaşıldıktan sonra, cinsiyetler arası eşitliğin tam olarak kabul edilmesi ve uygulanması için Kendisinin yaptığı katkılardan bahsedilmiştir. O, Bahai toplumunun tüm çalışmalarına kadınların dahil edilmesini teşvik ederek buna aktif bir şekilde öncülük etmiştir ki bu çalışmalar, hem Batı’da hem de Doğu’da kadınların katılımının kesinlikle normal kabul edilmediği o dönemler için oldukça önemli sorumluluklardır. Kadın erkek eşitliği ilkesi önemli bir amaç olmakla birlikte, Hz. Abdülbaha bu meseleyi daha geniş bağlamda ele almış ve eşitliğin tesis edilmesine Bahai Dini’nin insanlığın birliği vizyonuyla ve tüm zamanları kapsayan bir derinlik ve evrensellikle yaklaşmıştır. O, bu ilkenin adaletin gereği olarak yerine getirilmesinin toplumsal kalkınmanın, refahın ve dünya barışının da ön koşulu olduğunu, yaşadığı dönemde kadın erkek eşitliğini tehdit olarak gören çağdaşlarınca oldukça meydan okuyucu algılanabilecek bir açıklıkla ve eminlikle ifade etmiş ve yaşamı boyunca bunun için çabalamıştır.

Konuşmacılar bu çerçevedeki paylaşımlarını tamamladıktan sonra, toplantının diğer yarısında katılımcılar konuya dair içgörülerini paylaşmış ve sorularını yöneltmişlerdir. Bunun yanında bazı konuklar Bahai Dini ile ilgili yaptıkları araştırmalarından ve çalışmalarından bahsetmiş, bazıları ise Hz. Abdülbaha’nın Şahsiyeti ve yaptıkları hakkında edindikleri bakış açılarını paylaşmışlardır.

Bir katılımcı Hz. Bahaullah ve Hz. Abdülbaha’nın İran ve çevre coğrafyada kadın erkek eşitliği bağlamında yaptığı etkilere değinerek kendi bölgesinde bu konuda etkileşimler olmuş olabileceğini hissettiğini söylemiş ve kendi atalarının kadın erkek eşitliğine dair söylediği bir atasözünü paylaşarak örnek vermiştir.

Bir diğer katılımcı ise Bahai Dini’nin her zaman yaptığı birlik vurgusunun ne kadar önemli olduğuna değinmiştir.

Paylaşılanlardan etkilenen bir kadın hakları aktivisti, “Kadın çalışmaları alanında örnek almak için hep Batı’ya bakarız. Ama meğer Doğu ’da da, hatta hemen bizim yanı başımızda, neler yaşanmış!” sözleriyle duygularını ifade etmiştir.

Ayrıca Hz. Abdülbaha’nın, Hz. Bahaullah’ın öğretilerini tüm dünyaya yaymak için o koşullarda, bunca ülkeye seyahat etmiş olması çok etkileyici. Dile getirdiği sözler, aldığı kararlar, yaptığı şeyler ise o dönem için çok cesaret gerektiren şeyler,” diyen bir diğer konuk ise Hz. Abdülbaha’nın insanlığın birliği ve medeniyetin ilerlemesi için tüm yaşamı boyunca sergilediği adanmış, fedakâr çabalarına vurgu yapmıştır.

Bir başka katılımcı yaptığı paylaşımda, Hz. Abdülbaha’nın, cinsiyetlerin eşit hakları haiz oldukları olgusunu yerleştirmede yaptığı geniş kapsamlı çalışmalardan ilham aldığını belirterek, toplumun, bu hakkın daha çocuk yaşta yetiştiriliş şekliyle ortaya koyulması ve teslim edilmesine olan ihtiyaca vurgu yapmıştır.

Vefatının yüzüncü yıldönümü vesilesiyle bu eşsiz Şahsiyeti onurlandırmaya yönelik çabaların bir parçası olarak gerçekleştirilen toplantı, her ne kadar Hz. Abdülbaha’nın kadın erkek eşitliği ilkesi konusunda neler yaptığına odaklansa da, aynı zamanda evrim geçirmekte olan bir medeniyetin ilerletilmesine yaptığı sayısız katkı bağlamında da katılımcılar açısından aydınlatıcı olmuştur.

Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği, yalnızca bir kesimin refahı için değil, tüm insanlığın kalkınması için arzu edilen bir amaç olan kadın erkek eşitliği alanında yaptığı çalışmalarını yürütürken, Bahai Dini’nin engin bir kaynak olan öğretilerinden ve Hz. Abdülbaha gibi bir Şahsiyetin yaşamından ilham almaktadır. Ayrıca toplumda bu konuya dair var olan kavramları toplumsal aktörlerle birlikte araştırma gayretine katkıda bulunmaya devam etmeyi arzulamaktadır.

Hz. Abdülbaha’nın vefatının yüzüncü yıldönümü için küresel çapta birçok farklı ülkede yapılan etkinliklere daha derin bir bakış ve müteakip bilgi, Hz. Abdülbaha ile ilgili özel olarak hazırlanan web sitemizde mevcuttur.

Bu yazıyı paylaşmak için: