Dirençliliğin Temeli – Bir Eşitlik Kültürünün Katalizörü Olarak İklim Krizi

Posted Posted in Türkiye

Bu sene 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun ana teması iklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi olarak ilan edilmiştir. Komisyonun 66. Oturumuna Bahai Uluslararası Toplumu’nun sunduğu bildiride iklim krizi, bir eşitlik kültürünün katalizörü olarak […]

Kadın Erkek Eşitliğini Güçlendirmede Sözün Gücünden Yararlanmak

Posted Posted in Türkiye

“Tatlı dil insan kalbini çeken bir mıknatıstır, tatlı dil ruhun gıdasıdır, kelimeleri mana ile donatır, hikmet ve irfan nurunun çeşmesidir.” Dil günlük hayatımızda bir iletişim aracı olmanın ötesinde, derin bir tarihsel geçmişe ve aynı zamanda bugünü ve geleceği inşa etmede büyük öneme sahip, yaşatan ve yaratan bir olgudur. O halde, yapıcı bir güç olarak hizmet edebilme […]

Kadın Erkek Eşitliği Merceğinden Bakan Bir Medya

Posted Posted in Türkiye

Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği, 4 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda düzenlediği yuvarlak masa toplantılarına bir yenisini ekledi. Kadın erkek eşitliği merceğinden bakan bir medya toplumu nasıl şekillendirebilir? sorusu konu edilen toplantıda, medya alanında tecrübeli 2 panelist ile çeşitli STK, kurum ve farklı meslek gruplarından 26 katılımcı yer aldı. Oldukça uzun yıllardan bu yana […]

gender equality

Cinsiyet Eşitlikçi Küresel Yönetime Doğru: Kültürün Rolü

Posted Posted in Türkiye

Suzan Karaman Kadın erkek eşitliği insan varoluşuna dair temel bir gerçektir. Daha etkili ve ilkeli bir küresel düzen ise bu gerçeği, gerçekliğe dönüştürmeye bağlıdır. Ancak bunu yapmak, çetin bir meydan okuma olagelmiştir. A Governance Befitting* başlıklı bildiride şöyle yazar: “Uluslararası toplumun kendini inşasına adadığı, örneğin, şiddet ve yozlaşmanın yerini barışa ve iyi yönetime bıraktığı ve […]

Hz. Abdülbaha’nın kadın erkek eşitliğine katkıları vefatının 100. yıldönümünde ilham kaynağı oldu

Posted Posted in Türkiye

Allah’ın yaratılışta niyetlenmediği bir ayrımı yapmak cehalettir ve batıl inançtır. Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği, 19 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda, Hz. Abdülbaha’nın vefatının yüzüncü yıldönümü onuruna düzenlediği               Hz. Abdülbaha’nın Kadın Erkek Eşitliğinin İlerletilmesindeki Evrensel Çalışmaları konulu anma toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Toplantıya kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalar yürüten […]

Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesinde Medyanın Rolü Nedir?

Posted Posted in Türkiye

Bahai yazılarında geçen “Basın cihanın aynasıdır” sözü ne anlama gelmektedir? Bir araç olarak medya ne şekilde yapıcı veya yıkıcı bir güç olarak hizmet eder? Kadın erkek eşitliği merceğinden bakan bir medya, toplumu nasıl şekillendirebilir? Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği uzun bir süredir odaklanmış bulunduğu kadın erkek eşitliği  diskur alanında çalışmalar sürdürmektedir. Temsilcilik belirli aralıklarla, […]

Hz. Abdülbaha’nın Kadınların İlerlemesine Yönelik Çağrısı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Konferansına İlham Veriyor

Posted Posted in Türkiye

BARAKA, DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ — Baraka ve çevresinden 2,000’den fazla kadın, erkek, genç, çocuk, bölgede yaşayan Bahai toplumunun toplumsal gelişmeye yönelik onlarca yıllık çabalarıyla elde edilmiş olan kadınların ilerlemesine ilişkin içgörülerin bir yansımasını yapmak için yakın zamanda bir araya geldi. Katılımcılar, kadınların tam katılımını teşvik eden toplum kurma aktivitelerini yoğunlaştırmak için planlar yaparken Hz. Abdülbaha’nın […]

Türkiye’de Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Etkileşimini İncelemek

Posted Posted in Türkiye

İSTANBUL, Türkiye — Kültür, kadına dair algıları nasıl şekillendiriyor? Kültürün hangi unsurları cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunur ve hangileri engel teşkil eder? Türkiye’nin Bahai Dış İlişkiler Temsilciliği’nin organize ettiği bir yuvarlak masa dizisinin bir katılımcısı olan, İstanbul’dan bir yazar, “Son birkaç aydır bu sorulara yanıt bulmak için yetkililer, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, yazarlar, gençler, […]

Türkiye Bahai Toplumu ve Uçan Süpürge Vakfı ortaklaşa düzenledikleri film okuma etkinliğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmişlerdir

Posted Posted in Türkiye

Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği, kadın erkek eşitliği alanında uzun süredir devam ettirdiği çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, Uçan Süpürge Vakfı ile işbirliği halinde bir film okuma etkinliği gerçekleştirmiştir. Yirmi beşinci senesini 2021 yılında kutlayacakları  ‘’Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinin” organizatörü olan Uçan Süpürge Vakfı, küresel sağlık krizi sebebiyle vizyona girememiş, 2019 yapımlı Kader Postası isimli […]

Kadın Erkek Eşitliğini Geliştirmede Sanatın RolüKadın Erkek Eşitliğini Geliştirmede Sanatın Rolü

Kadın Erkek Eşitliğini Geliştirmede Sanatın Rolü Toplumsal Aktörlerle Birlikte Ele Alındı

Posted Posted in Türkiye

Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği tarafından organize edilen ve kadın erkek eşitliği toplumsal diskur alanında çalışmalar yürüten kişi ve kurumlarla işbirliği yapmayı amaçlayan etkinlikler dizisinin dördüncüsü olan Kadın Erkek Eşitliğinde Sanatın Rolü konulu bir yuvarlak masa toplantısı 29 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda 22 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Daha önceki etkinliklerde kadın erkek eşitliği sırasıyla […]